Op deze pagina kan u de instructies terugvinden om uw basisgegevens te importeren in Deskflow.  U kan klanten, leveranciers en artikels importeren om sneller te starten.

Belangrijk:
De geïmporteerde gegevens worden niet gecontroleerd op dubbele ingaven.  Dit wil dus zeggen dat er mogelijk 2 dezelfde klanten opgeladen worden wanneer de import dubbel gedaan wordt.

Artikels

Het voorbeeldbestand voor het importeren van artikels kan u terugvinden via deze link.

Toelichting velden

 • Actief
  Parameters: 1 voor actief of 0 voor niet actief.
 • Naam
  Naam van het artikel, maximaal 200 tekens lang.
 • Uitgebreide omschrijving
  De uitgebreide omschrijving van een artikel.  Maximaal 500 tekens.
 • Ref
  Referentie van het artikel, maximaal 20 tekens lang.
 • Barcode
  Barcode van het artikel, maximaal 25 tekens.
 • Aankoop
  Aankoopprijs van het artikel, decimale waarden met een punt als scheidingsteken.  Maximaal 2 cijfers na de komma.
 • Verkoop
  Verkoopprijs van het artikel, decimale waarde met een punt als scheidingsteken.
  Maximaal 2 cijfers na het scheidingsteken.
 • Winst %
  Winstpercentage op een artikel, in decimale waarde.  Geen cijfers na het scheidingsteken.
 • Korting
  Korting op een artikel in decimale waarde.  Maximaal 4 cijfers na het scheidingsteken.
 • Korting %
  Korting in percent op een artikel.  Geen cijfers na het scheidingsteken.
 • Referentie leverancier
  De referentie bij uw leverancier voor een artikel.  Maximaal 50 tekens.
 • Leverancier
  Naam van de leverancier.  Maximaal 50 tekens.  Opgelet: deze naam moet overeenstemmen met de naam gebruikt binnen leveranciers.
 • Stock
  Aantal in voorraad voor een artikel.  Geen cijfers na het scheidingsteken.
 • Type
  Naam van het type artikel dat u gedefinieerd heeft binnen Deskflow.  Maximaal 50 tekens.
 • Groep
  Naam van de groep dat u gedefinieerd heeft binnen Deskflow.  Maximaal 100 tekens.
 • Ecotax omschrijving
  Omschrijving van de ecotax die van toepassing is op een artikel.  Maximaal 200 tekens.
 • Ecotax bedrag
  Bedrag van de ecotax die van toepassing is op een artikel in decimale waarde.  Maximaal 2 cijfers na het scheidingsteken.
 • Ecotax internationaal
  Aanduiding of de ecotax internationaal gerekend moet worden.  Mogelijke waarden: 1 voor ja, 2 voor nee.
 • Btw code
  Btw code van toepassing op het artikel.  Deze codes beheert u binnen instellingen.  Hier moet de code van de btw geplaatst worden die overeenstemt met de aangemaakte codes.  Maximaal 50 tekens.
 • Eenheid
  Eenheidsaanduiding voor een artikel.  U moet hier de ID geven van de aangemaakte eenheden binnen Deskflow in decimale waarde.  Geen cijfers na het scheidingsteken.
 • Stock
  De huidige voorraad van een artikel.  Decimale waarde, geen tekens na de komma.

Klanten

Het voorbeeldbestand voor het importeren van klanten kan u terugvinden via deze link.

Contactpersonen kunnen in dit bestand meegenomen worden.  Indien u meer dan 1 contactpersoon heeft voor een klant hoeft u gewoon een tweede lijn aan te maken en de klantgegevens niet opnieuw in te geven.  De importprocedure zal dit automatisch herkennen.

Voorbeeld:

Naam Referentie Naam contactpersoon Voornaam contactpersoon
Klant 1 0011 John Doe
Maria Verstrepen

Toelichting velden

 • Actief
  Parameters: 1 voor actief of 0 voor niet actief
 • Taal
  Aanduiding taal van de klant (afkorting bv. NL).  Maximaal 2 tekens.
 • Referentie
  Referentie van de klant.  Maximaal 20 tekens.
 • Naam
  Naam van de klant.  Maximaal 70 tekens.
 • Naam 2
  Mogelijkheid voor een tweede naam of bijkomende naamsaanduiding.  Maximaal 70 tekens.
 • Juridische vorm
  Aanduiding van de juridisiche vorm (bv. NV).  Maximaal 10 tekens.
 • Adres
  Adres van de klant.  Maximaal 30 tekens.
 • Adres 2
  Mogelijkheid voor een tweede adreslijn.  Maximaal 30 tekens.
 • Postcode
  Postcode van de klant.  Maximaal 10 tekens.
 • Woonplaats
  Woonplaats van de klant.  Maximaal 30 tekens.
 • Land
  Land van de klant.  Maximaal 30 tekens.
 • Ondernemingsnummer
  BTW of ondernemingsnummer van de klant.  Maximaal 50 tekens.
 • Telefoon
  Telefoonnummer van de klant.  Maximaal 25 tekens.
 • Telefoon 2
  Mogelijkheid voor een tweede telefoonnummer van de klant.  Maximaal 25 tekens.
 • GSM
  Mobiel nummer van de klant.  Maximaal 25 tekens.
 • Fax
  Faxnummer van de klant.  Maximaal 25 tekens.
 • Fax 2
  Mogelijkheid om een tweede faxnummer op te geven voor de klant.  Maximaal 25 tekens.
 • E-mail
  Algemeen e-mail adres van de klant.  Maximaal 50 tekens.
 • Betalingstermijn
  Termijn  van betaling voor de klant in decimale waarde.  Geen cijfers na het scheidingsteken.
 • Uurtarief
  Te hanteren uurtarief voor de klant in decimale waarde.  Maximaal 2 cijfers na het scheidingsteken.
 • Wanbetaler
  Aanduiding of een klant een wanbetaler is.  Parameters: 1 voor ja of 2 voor nee.
 • Branche
  Aanduiding branche waarin de klant werkt.  Maximaal 75 tekens.
 • Opmerking
  Mogelijkheid om opmerkingen bij de klant te bewaren.  Maximaal 300 tekens.
 • Naam contactpersoon
  Naam van de contactpersoon van een klant.  Maximaal 100 tekens.
 • Voornaam contactpersoon
  Voornaam van de contactpersoon van een klant.  Maximaal 100 tekens.
 • Functie contactpersoon
  Functie van de contactpersoon.  Maximaal 75 tekens.
 • Telefoon contactpersoon
  Telefoon van de contactpersoon.  Maximaal 25 tekens.
 • E-mail contactpersoon
  E-mail adres van de contactpersoon.  Maximaal 100 tekens.
 • Fax contactpersoon
  Faxnummer van de contactpersoon.  Maximaal 25 tekens.
 • Gsm contactpersoon
  Mobiele nummer van de contactpersoon.  Maximaal 25 tekens.
 • Twitter contactpersoon
  Twitter adres van de contactpersoon.  Maximaal 100 tekens.
 • Facebook contactpersoon
  Facebook adres van de contactpersoon.  Maximaal 150 tekens.

Leveranciers

Het voorbeeldbestand voor het importeren van leveranciers kan u terugvinden via deze link.

 • Naam
  Naam van de leverancier.  Maximaal 40 tekens.
 • Ondernemingsnummer
  BTW of ondernemingsnummer van de leverancier.  Maximaal 20 tekens.
 • Adres
  Adres van de leverancier.  Maximaal 50 tekens.
 • Postcode
  Postcode van de leverancier.  Maximaal 20 tekens.
 • Woonplaats
  Woonplaats of gemeente van de leverancier.  Maximaal 50 tekens.
 • Land
  Land van de leverancier.  Maximaal 75 tekens.
 • Telefoon
  Telefoonnummer van de leverancier.  Maximaal 30 tekens.
 • Fax
  Faxnummer van de leverancier.  Maximaal 30 tekens.
 • E-mail
  Het algemeen e-mail adres van de leverancier.  Maximaal 75 tekens.
 • Rekeningnummer
  Het bankrekeningnummer van de leverancier.  Maximaal 20 tekens.